Siltaeristykset

 

Katterla Oy toteuttaa siltojen vedeneristystöitä vankalla kokemuksella ja sertifioidulla ammattitaidolla.

 

Siltaeristystyöt - palvelumme

  • Siltaeristykset

  • Hiekkapuhallukset

  • Epoksitiivistykset

  • Tiiviysmittaukset

  • Tartuntavetokokeet

  • SILKO hyväksytyt tuotteet

Siltaeristystöiden erikoisosaamista

Siltojen vedeneristys on korkeaa ammattiosaamista ja laadukkaita työskentelytapoja sekä materiaaleja käyttäen tehtävää erikoisrakentamista. Suomen keliolosuhteet lämpötilavaihteluineen ja siltojen ylitse kulkeva liikenne rasittavat siltarakenteita.

Siltojen suunnitteleminen ja rakentaminen vaativat erityisosaamista. 

 Siltaeristämistä soveltuvilla materiaaleilla ja työtavoilla

 

Rakenteelliset siltaratkaisut pitää toteuttaa kokonaisuuksina, jotka huomioivat Suomen säävaihtelut ja toimivat kaikissa olosuhteissa. 

Suomalainen vesieristeiden valmistaja tuntee Suomessa vallitsevat olosuhteet ja osaa valmistaa tänne soveltuvia materiaaleja. Luotamme kotimaisiin Katepal- tuotteisiin ja teemme tyyppihyväksyttyjä rakenteita. 

Osaavien siltaeristämisen ammattilaisten laatutyöllä

Katterla Oy:llä on Väyläviraston taitorakenneyksikön hyväksymä laadunvalvontajärjestelmä, sekä RALA-sertifikaatti. Yhtiömme henkilökunta on saanut tarpeellisen turvallisuuskoulutuksen ja eristäjillä on voimassa olevat tulityö- ja työturvakortit. Siltaeristäjillä on lisäksi tie- ja rataturvakoulutus, sekä Eurofins Expert services Oy:n myöntämä henkilösertifikaatti.